(032) 235-65-25
(порожній)
 

Наші видання

Блог / Новини

Валюта:

Оплата Віза Мастеркард та Маестро

Оплата Віза Мастеркард та Маестро

-

Блог / Новини RSS 2.0

Він ПИСАВ нам НАШУ історію

Він ПИСАВ нам НАШУ історію і ТВОРИВ нам НАШУ історію”.

Іван Крип’якевич

З нагоди 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського,

що сповняється цього ювілейного 2016 року,

у «Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові»

16 вересня 2016 року

о 15 годині

Державне підприємство “Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “Світ”,

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові”,

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

запрошують на урочисте зібрання

Михайло Грушевський.

TERRA INCOGNITA

Презентація найповнішого 50-томного зібрання “Творів” видатного історика, провідного діяча національно-культурного і державного відродження України Михайла Грушевського

та видання “Львівська історична школа Михайла Грушевського

автори Віталій Тельвак, Василь Педич.

Видання найповнішого 50-томного зібрання – масштабний національний видавничий проект реалізується вперше у творчій співпраці з вченими Інституту української археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України. Упродовж 16 років вийшло в світ 23 томи праць Великого Українця. Гортаючи сторінки цього унікального видання, осягаємо не лише багатогранну творчу спадщину і практичну діяльність Михайла Грушевського – творця історії України, але й відкриваємо для себе його величну постать Людини – Людини незламної волі, невичерпної творчої сили і любові, яка стверджувала, що треба “працювала для добра краю і його людности, служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе”.

Досвід М.С. Грушевського є повчальним для сучасного покоління українців. Зокрема, у серії статей під назвою «На порозі Нової України» він говорить про потребу організації розумного господарювання в новій незалежній державі. Дуже актуальними є роздуми про ефективне й доцільне використання природних багатств України, її геополітичне становище у зовнішній політиці, як правильно розв’язати аграрне питання, як удосконалити шляхи розвитку освіти, науки, культури з урахуванням історичних особливостей народу та українського менталітету тощо.

Суспільно-наукова спадщина Михайла Грушевського містить праці, знання яких дає змогу сучасній українській еліті швидко й адекватно реагувати на політичні виклики, а також опановувати механізми досягнення національної злагоди на рівні свідомості пересічних українців.

Наукове видання “Львівська історична школа Михайла Грушевського” Віталія Тельвака і Василя Педича присвячене найбільш значущому в українській інтелектуальній культурі об‘єднанню істориків – львівській історичній школі Михайла Грушевського. У виданні всебічно розглянуто проблему становлення та функціонування школи. Відтворено її історіографічні образи, проаналізовано евристичний потенціал різнопланових джерел. Реконструйовано структуру та персональний склад школи; показано особливості комунікативних практик, з‘ясовано питання лідерства та психологічного клімату, проблему рецепції молодими істориками творчості вчителя. Простежено трансформацію вироблених М. Грушевським схоларних практик в роки Першої світової війни та у міжвоєнний час. Досліджено внесок галицьких учених у розробку різнопланової конкретно-історичної проблематики (княжі часи, польсько-литовська доба, козаччина, галицьке краєзнавство). У додатках уперше наведено незнані дослідникам рецензії М. Грушевського на докторські праці учнів; подано стислі біографічні дані про представників школи, при цьому про деяких істориків така інформація наводиться вперше. Книга багато ілюстрована: у ній уперше зібрана найповніша іконографія львівської школи, а також представлено світлини унікальних архівних документів.


З повагою,
колектив видавництва Світ